برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
18,100,000 تومان 16,650,000 تومان فن کویل دیواری 600CFM مدیا مدل MKG-600
17,800,000 تومان 16,600,000 تومان فن کویل دیواری 500CFM مدیا مدل MKG-500
16,250,000 تومان 14,950,000 تومان فن کویل دیواری 400CFM مدیا مدل MKG-400
16,100,000 تومان 14,800,000 تومان فن کویل دیواری 300CFM مدیا مدل MKG-300