برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کوئل سقفی توکار 1200CFM آرتمن
10,630,000 تومان 9,600,000 تومان فن کویل سقفی توکار 1000CFM آرتمن
9,940,000 تومان 9,000,000 تومان فن کویل سقفی توکار 800CFM آرتمن
7,570,000 تومان 6,800,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600CFM آرتمن
6,680,000 تومان 6,000,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400CFM آرتمن
5,530,000 تومان 4,900,000 تومان فن کویل سقفی توکار 300CFM آرتمن
4,940,000 تومان 4,500,000 تومان فن کویل سقفی توکار 200CFM آرتمن