برندها

موقعیت نصب دستگاه

کیت اینورتر (کم مصرف)

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

فروشگاه

24 محصولات یافت شده
568,980,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-60JU8HR1
568,980,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک فاز جی پلاس مدل GCD-48JU6HR3
523,200,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-48JU8HR1
39,676,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-36JU6HR1
333,540,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-30JU6HR1
28,776,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-24JU6HR1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 ال جی سه فاز مدل TB-H608RSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 ال جی سه فاز مدل TB-H488RSS5
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 ال جی سه فاز مدل TB-H368GSS3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 ال جی تک فاز مدل TB-H366GSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 ال جی مدل TB-H306GSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 ال جی مدل TB-H246HSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 اینورتر سه فاز ال جی مدل ABUW54LM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 اینورتر تک فاز ال جی مدل ABUW54GM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 اینورتر سه فاز ال جی مدل ABUW48LM3S1