برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

47 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر راتا مدل RTX-36 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 اینورتر راتا مدل RTX-32 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 اینورتر راتا مدل RTX-24 3DIH
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 راتا مدل RTX-54
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 راتا مدل RTX-48
تماس بگیرید داکت اسپلیت 42000 راتا مدل RTX-42
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 راتا مدل RTX-36
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 راتا مدل RTX-30
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 راتا مدل RTX-24
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 راتا مدل RTX-18
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 گری مدل GUHN60TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 گری مدل GUHN48TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 42000 گری مدل GUHN42TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 گری (سه فاز) مدل GUHN36TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 گری مدل GUHN36TKIAO