برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

5 محصولات یافت شده
19,850,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم ایران رادیاتور سری A مدل IAC-30CH/LF/A
13,400,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم ایران رادیاتور سری A مدل IAC-24CH/LF/A
12,500,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم ایران رادیاتور سری A مدل IAC-18CH/LF/A
8,700,000 تومان کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم ایران رادیاتور سری A مدل IAC-12CH/LF/A
8,300,000 تومان کولرگازی دیواری 9000 سرد و گرم ایران رادیاتور سری A مدل IAC-09CH/LF/A