برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

5 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل زمینی 800CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B120
تماس بگیرید فن کویل زمینی 600CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B100
تماس بگیرید فن کویل زمینی 400CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B80
تماس بگیرید فن کویل زمینی 300CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B60
تماس بگیرید فن کویل زمینی 200CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B40