برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

131 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85
28,820,900 تومان 25,888,810 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 6 پره
26,525,700 تومان 23,823,130 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 5
29,041,400 تومان 26,087,260 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره بلند مدل AS300-9
24,981,000 تومان 22,432,900 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-9
23,127,200 تومان 20,764,480 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-9
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره بلند مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-8
27,187,800 تومان 24,419,020 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 7 پره بلند مدل AS300-7
23,127,200 تومان 20,764,480 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-7
21,317,800 تومان 19,136,020 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-7