برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

56 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 37000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F37D
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F32D
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F24D
تماس بگیرید پکیج دیواری 36000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW362
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PLUS-VUW322
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW282
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 وایلانت دو مبدل فن دار مدل TURBOTEC PRO-VUW242
تماس بگیرید پکیج دیواری 22000 بیتا بوتان دو مبدل فن دار مدل BITA22
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 بیتا بوتان دو مبدل فن دار مدل BITA24
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 نوا آکوا بوتان مدل NUOVA ACQUA24
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 بنسر پرو بوتان دو مبدل فن دار مدل BENESSERE PRO
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی بوتان مدل OPTIMA ALTA35C
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ورونا بوتان دو مبدل بدون فن مدل VERONA24I
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ورونا بوتان دو مبدل فن دار مدل VERONA24RSI
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 پرلاپرو بوتان دو مبدل بدون فن مدل PERLAPRO28I