برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

131 محصولات یافت شده
70,915,000 تومان 67,400,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
54,283,700 تومان 51,600,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
45,886,200 تومان 43,600,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85
331,440,000 تومان 31,500,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 6 پره
30,504,600 تومان 29,955,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار مدل رعد 5
33,397,600 تومان 31,700,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره بلند مدل AS300-9
28,728,200 تومان 27,350,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-9
26,596,300 تومان 25,300,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 9 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-9
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره بلند مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-8
تماس بگیرید پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 8 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-8
31,260,000 تومان 29,700,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژکار آذرخش 7 پره بلند مدل AS300-7
26,596,300 تومان 25,300,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه مبدل دار مدل AS300-7
24,515,500 تومان 21,990,000 تومان پکیج زمینی چدنی شوفاژ کار آذرخش 7 پره کوتاه بدون مبدل مدل AS300-7