برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
10,700,000 تومان 9,850,000 تومان فن کویل زمینی 900CFM مدیا مدل MKF-900
10,500,000 تومان 9,700,000 تومان فن کویل زمینی 800CFM مدیا مدل MKF-800
10,300,000 تومان 9,500,000 تومان فن کویل زمینی 600CFM مدیا مدل MKF-600
تماس بگیرید فن کویل زمینی 450CFM مدیا MKF-450
8,100,000 تومان 7,500,000 تومان فن کویل زمینی 400CFM مدیا مدل MKF-400
7,500,000 تومان 7,000,000 تومان فن کویل زمینی 300CFM مدیا مدل MKF-300
تماس بگیرید فن کویل زمینی 250CFM مدیا مدل MKF-250
9,400,000 تومان 8,700,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-500
6,600,000 تومان 6,200,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-150