برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
14,900,000 تومان 13,700,000 تومان فن کویل زمینی 900CFM مدیا مدل MKF-900
14,400,000 تومان 13,250,000 تومان فن کویل زمینی 800CFM مدیا مدل MKF-800
12,750,000 تومان 11,700,000 تومان فن کویل زمینی 600CFM مدیا مدل MKF-600
تماس بگیرید فن کویل زمینی 450CFM مدیا MKF-450
10,100,000 تومان 9,300,000 تومان فن کویل زمینی 400CFM مدیا مدل MKF-400
9,400,000 تومان 8,650,000 تومان فن کویل زمینی 300CFM مدیا مدل MKF-300
تماس بگیرید فن کویل زمینی 250CFM مدیا مدل MKF-250
11,750,000 تومان 10,800,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-500
8,250,000 تومان 7,600,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-150