برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
28,400,000 تومان فن کویل زمینی 900CFM مدیا مدل MKF-900
تماس بگیرید فن کویل زمینی 800CFM مدیا مدل MKF-800
تماس بگیرید فن کویل زمینی 600CFM مدیا مدل MKF-600
تماس بگیرید فن کویل زمینی 450CFM مدیا MKF-450
18,600,000 تومان فن کویل زمینی 400CFM مدیا مدل MKF-400
17,200,000 تومان فن کویل زمینی 300CFM مدیا مدل MKF-300
تماس بگیرید فن کویل زمینی 250CFM مدیا مدل MKF-250
16,200,000 تومان 15,000,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-500
8,250,000 تومان 7,600,000 تومان فن کویل زمینی مدیا مدل MKF-150