برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کانالی 2000CFM جی پلاس مدل GFU-HC2000G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1800CFM جی پلاس مدل GFU-HC1800G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1600CFM جی پلاس مدل GFU-HC1600G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1400CFM جی پلاس مدل GFU-HC1400G100
19,400,000 تومان 17,200,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM جی پلاس مدل GFU-HC1200G70
17,500,000 تومان 15,400,000 تومان فن کویل کانالی 1000CFM جی پلاس مدل GFU-HC1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM جی پلاس مدل GFU-HC800G70