برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد پاناسونیک مدل C24TKF
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد پاناسونیک مدل C18TKF
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم پاناسونیک مدل A24PKD
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم پاناسونیک مدل A18PKD
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم پاناسونیک مدل A12PKD
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم پاناسونیک مدل A9PKD