برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

نوع برق مصرفی

گارانتی

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG90
تماس بگیرید مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GBG100
تماس بگیرید مشعل گاز سوز گرم ایران مدل CB85
تماس بگیرید مشعل گاز سوز گرم ایران مدل GNG50