برندها

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 12HP دایکین سه فاز مدل 12TY1 RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 10HP دایکین سه فاز مدل 10TY1 RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 8HP دایکین سه فاز مدل 8TY1 RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 6HP دایکین سه فاز مدل 6T8Y RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 5HP دایکین سه فاز مدل 5T8Y RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 4HP دایکین سه فاز مدل 4T8Y RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 6HP دایکین تک فاز مدل 6T8V RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 5HP دایکین تک فاز مدل 5T8V RXYSQ
تماس بگیرید مینی مولتی وی (VRV) اینورتر 4HP دایکین تک فاز مدل 4T8V RXYSQ