برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 گری مدل GUHN60TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 گری مدل GUHN48TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 42000 گری مدل GUHN42TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 گری (سه فاز) مدل GUHN36TMIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 گری مدل GUHN36TKIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 گری مدل GUHN30TKIAO
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 گری مدل GUHN24TKIAO