برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
89,700,000 تومان 78,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-60JU8HR1
78,100,000 تومان 68,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک فاز جی پلاس مدل GCD-48JU6HR3
66,100,000 تومان 54,200,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-48JU8HR1
48,400,000 تومان 39,700,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-30JU6HR1
53,800,000 تومان 40,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-36JU6HR1
39,900,000 تومان 32,700,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-24JU6HR1