برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
68,670,000 تومان 57,682,800 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-60JU8HR1
68,670,000 تومان 57,682,800 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک فاز جی پلاس مدل GCD-48JU6HR3
63,111,000 تومان 53,013,240 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر سه فاز جی پلاس مدل GCD-48JU8HR1
40,221,000 تومان 33,785,640 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-30JU6HR1
52,100,000 تومان 43,764,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-36JU6HR1
37,500,000 تومان 31,500,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر جی پلاس مدل GCD-24JU6HR1