برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

9 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 37000 چگالشی ناوین مدل NAVIEN NCN-37K
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 چگالشی ناوین مدل NAVIEN NCN-32K
تماس بگیرید پکیج دیواری 25000 چگالشی ناوین مدل NAVIEN NCN-25K
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 ناوین دو مبدل فن دار مدل NAVIEN ACE-35K
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 ناوین دو مبدل فن دار مدل NAVIEN ACE-30K
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 ناوین دو مبدل فن دار مدل NAVIEN ACE-24K
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-35K
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-30K
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 چگالشی ناوین DELUXE مدل NAVIEN DELUXE-24K