برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 کاپریس شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FC2
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 کاپریس شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FC2
29,800,000 تومان پکیج دیواری 28000 الگانت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FX2
26,850,000 تومان پکیج دیواری 24000 الگانت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FX2
36,600,000 تومان پکیج دیواری 40000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 40FH2
33,600,000 تومان پکیج دیواری 32000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 32FH2
30,700,000 تومان پکیج دیواری 28000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FH2
27,800,000 تومان پکیج دیواری 24000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FH2