برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
15,529,100 تومان 14,900,000 تومان پکیج دیواری 28000 کاپریس شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FC2
14,026,300 تومان 13,600,000 تومان پکیج دیواری 24000 کاپریس شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FC2
15,278,700 تومان 14,700,000 تومان پکیج دیواری 28000 الگانت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FX2
15,800,000 تومان پکیج دیواری 24000 الگانت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FX2
21,700,000 تومان پکیج دیواری 40000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 40FH2
17,282,500 تومان 16,500,000 تومان پکیج دیواری 32000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 32FH2
18,100,000 تومان پکیج دیواری 28000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 28FH2
16,400,000 تومان پکیج دیواری 24000 کامفورت شوفاژ کار دو مبدل فن دار مدل 24FH2