برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

25 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-60HT3
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-48HT3
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-36HT3
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 60000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-60CT3
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 48000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-48CT3
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 36000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTFS-ULTRA-TROPICAL-36CT3
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 24000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTW-STORM-24CT3-P
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 18000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTW-STORM-18CT3-P
تماس بگیرید کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم تک الکتریک مدل MPPD-12HR-QB6
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTS-ULTRA-TROPICAL-36CT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 32000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTS-ULTRA-TROPICAL-32CT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTS-ULTRA-TROPICAL-24CT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 19000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTS-ULTRA-TROPICAL-19CT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد حاره ای تک الکتریک مدل BTS-ULTRA-TROPICAL-12CT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد و گرم کامفورت تک الکتریک مدل BTS-COMFORT-36HR