برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

3 محصولات یافت شده
24,500,000 تومان 21,750,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM گلدیران مدل GLKT3H-2200
20,500,000 تومان 18,200,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM گلدیران مدل GLKT3H-1600
15,450,000 تومان 13,750,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM گلدیران مدل GLKT3H-1200