برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

3 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کانالی 2200CFM گلدیران مدل GLKT3H-2200
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1600CFM گلدیران مدل GLKT3H-1600
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1200CFM گلدیران مدل GLKT3H-1200