برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

3 محصولات یافت شده
35,000,000 تومان 31,850,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM گلدیران مدل GLKT3H-2200
29,000,000 تومان 26,400,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM گلدیران مدل GLKT3H-1600
23,000,000 تومان 20,900,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM گلدیران مدل GLKT3H-1200