برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

17 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کانالی 2000CFM جی پلاس مدل GFU-HC2000G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1800CFM جی پلاس مدل GFU-HC1800G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1600CFM جی پلاس مدل GFU-HC1600G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1400CFM جی پلاس مدل GFU-HC1400G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1200CFM جی پلاس مدل GFU-HC1200G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1000CFM جی پلاس مدل GFU-HC1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM جی پلاس مدل GFU-HC800G70
21,500,000 تومان 19,750,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM مدیا مدل MKT3H-2200G100
20,300,000 تومان 18,680,000 تومان فن کویل کانالی 1800CFM مدیا مدل MKT3H-1800G100
19,600,000 تومان 17,990,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM مدیا مدل MKT3H-1600G100
12,500,000 تومان 11,500,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM مدیا مدل MKT3H-1200G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1000CFM مدیا مدل MKT3H-1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM مدیا مدل MKT3H-800G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 2200CFM گلدیران مدل GLKT3H-2200
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1600CFM گلدیران مدل GLKT3H-1600