برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

17 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل کانالی 2000CFM جی پلاس مدل GFU-HC2000G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1800CFM جی پلاس مدل GFU-HC1800G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1600CFM جی پلاس مدل GFU-HC1600G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1400CFM جی پلاس مدل GFU-HC1400G100
19,400,000 تومان 17,200,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM جی پلاس مدل GFU-HC1200G70
17,500,000 تومان 15,400,000 تومان فن کویل کانالی 1000CFM جی پلاس مدل GFU-HC1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM جی پلاس مدل GFU-HC800G70
50,700,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM مدیا مدل MKT3H-2200G100
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1800CFM مدیا مدل MKT3H-1800G100
30,250,000 تومان 27,800,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM مدیا مدل MKT3H-1600G100
23,400,000 تومان 21,500,000 تومان فن کویل کانالی 1200CFM مدیا مدل MKT3H-1200G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 1000CFM مدیا مدل MKT3H-1000G70
تماس بگیرید فن کویل کانالی 800CFM مدیا مدل MKT3H-800G70
35,000,000 تومان 31,850,000 تومان فن کویل کانالی 2200CFM گلدیران مدل GLKT3H-2200
29,000,000 تومان 26,400,000 تومان فن کویل کانالی 1600CFM گلدیران مدل GLKT3H-1600