برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

حداکثر صدای یونیت خارجی dB

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

403 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3/ TM30JN3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3/ TM24JN3
60,600,000 تومان 57,500,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM30JU1/ TM30JN1
43,120,000 تومان 41,000,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1/ TM24JN1
34,210,000 تومان 32,600,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1/ TM18JN1
25,630,000 تومان 24,500,000 تومان کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1/ TM12JN1
22,880,000 تومان 21,800,000 تومان کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1/ TM9JN1