برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

حداکثر صدای یونیت خارجی dB

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

403 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05
38,600,000 تومان 36,700,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3/ TM30JN3
27,500,000 تومان 26,100,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3/ TM24JN3
35,200,000 تومان 33,500,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM30JU1/ TM30JN1
25,300,000 تومان 24,000,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1/ TM24JN1
20,000,000 تومان 19,000,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1/ TM18JN1
15,000,000 تومان 14,250,000 تومان کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1/ TM12JN1
13,300,000 تومان 12,600,000 تومان کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1/ TM9JN1