برندها

موقعیت نصب دستگاه

کیت اینورتر (کم مصرف)

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

فروشگاه

397 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TE30JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW48GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW36GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 30000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW30GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW24GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW18GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم DUAL INVERTER تایتان بیگ ال جی مدل TB307SK1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF249SQ1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF189SQ1