برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

404 محصولات یافت شده
18,250,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW24HKYFA10-05
14,500,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW18HKYFA10-05
11,230,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW12HKYFA10-05
9,710,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل AHW09HKYFA10-05
17,550,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW24HVYFA10-05
13,800,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW18HVYFA10-05
10,760,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW12HVYFA10-05
9,300,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم بلو استار مدل BHW09HVYFA10-05
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TE30JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1