برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

42 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 363 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ21275
تماس بگیرید چیلر 317 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ21115
تماس بگیرید چیلر 306 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ21075
تماس بگیرید چیلر 282 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2995
تماس بگیرید چیلر 266 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2935
تماس بگیرید چیلر 245 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2865
تماس بگیرید چیلر 228 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2805
تماس بگیرید چیلر 214 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2755
تماس بگیرید چیلر 200 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2705
تماس بگیرید چیلر 183 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2645
تماس بگیرید چیلر 160 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2565
تماس بگیرید چیلر 146 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2515
تماس بگیرید چیلر 131 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2465
تماس بگیرید چیلر 114 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2405
تماس بگیرید چیلر 104 تن اسکرو هوا خنک راس مدل TCAVBZ2365