برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
25,900,000 تومان 24,000,000 تومان فن کویل دیواری 600CFM مدیا مدل MKG-600
24,500,000 تومان 22,600,000 تومان فن کویل دیواری 500CFM مدیا مدل MKG-500
22,400,000 تومان 20,000,000 تومان فن کویل دیواری 400CFM مدیا مدل MKG-400
22,200,000 تومان 19,800,000 تومان فن کویل دیواری 300CFM مدیا مدل MKG-300