برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
12,400,000 تومان 11,400,000 تومان فن کویل دیواری 600CFM مدیا مدل MKG-600
12,300,000 تومان 11,300,000 تومان فن کویل دیواری 500CFM مدیا مدل MKG-500
11,100,000 تومان 10,200,000 تومان فن کویل دیواری 400CFM مدیا مدل MKG-400
11,000,000 تومان 10,100,000 تومان فن کویل دیواری 300CFM مدیا مدل MKG-300