برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

13 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-3631WT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-3031WT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-2431WT3
تماس بگیرید کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم هیوندای مدل HACP-1234WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-3052WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-2452WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-1852WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-1252WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-0952WT1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-2430WIN
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-1830WIN
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-1230WIN
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-0930WIN