برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

13 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-3631WT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-3031WT3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای هیوندای مدل HAC-2431WT3
تماس بگیرید کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم هیوندای مدل HACP-1234WT1
23,898,000 تومان اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-3052WT1
19,233,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-2452WT1
15,150,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-1852WT1
12,235,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-1252WT1
11,069,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم هیوندای مدل HAC-0952WT1
23,315,000 تومان اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-2430WIN
18,650,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-1830WIN
13,984,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-1230WIN
12,235,000 تومان اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر هیوندای مدل HAC-0930WIN