برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 3/5 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل ENR012
تماس بگیرید چیلر 357 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG1260/MZ
تماس بگیرید چیلر 72 تن اسکرو آب خنک مدیا مدل LSBLG255/MZ
تماس بگیرید چیلر 83 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG300H/NB-M
تماس بگیرید چیلر 540 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1900H
تماس بگیرید چیلر 444 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG1560H
تماس بگیرید چیلر 137 تن اسکرو آب خنک گری مدل LSBLG480H
تماس بگیرید چیلر 364 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW036CA2A
تماس بگیرید چیلر 313 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW032CA2A
تماس بگیرید چیلر 263 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW028CA2A
تماس بگیرید چیلر 230 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW024CA2A
تماس بگیرید چیلر 205 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW022CA2A
تماس بگیرید چیلر 187 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW020CA2A
تماس بگیرید چیلر 180 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW018CA1A
تماس بگیرید چیلر 180 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW018CA1A