برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
35,090,000 تومان 33,000,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3/ TM30JN3
24,420,000 تومان 23,000,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3/ TM24JN3
29,150,000 تومان 27,400,000 تومان کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM30JU1/ TM30JN1
20,350,000 تومان 19,200,000 تومان کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1/ TM24JN1
16,060,000 تومان 15,100,000 تومان کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1/ TM18JN1
12,210,000 تومان 11,500,000 تومان کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1/ TM12JN1
10,890,000 تومان 10,300,000 تومان کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1/ TM9JN1