برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

7 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM30JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر تروپیکال جی پلاس مدل GAC-TM24JU3
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TE30JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM24JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM18JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM12JU1
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر جی پلاس مدل GAC-TM9JU1