برندها

طول دستگاه Cm

ظرفیت هوادهی M3/H

توان ورودی W

فروشگاه

22 محصولات یافت شده
30,885,000 تومان 27,000,000 تومان پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4020SJ-3D/Y
29,800,000 تومان 26,200,000 تومان پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4018SJ-3D/Y
25,700,000 تومان 22,500,000 تومان پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان با کوئل برقی مدل RM4015SJ-3D/Y
22,700,000 تومان 19,900,000 تومان پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4012SJ-3D/Y
19,500,000 تومان 17,200,000 تومان پرده هوا 100 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4010SJ-3D/Y
30,800,000 تومان 27,000,000 تومان پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4020S/Y-W
29,800,000 تومان 26,000,000 تومان پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4018S/Y-W
25,700,000 تومان 22,600,000 تومان پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4015S/Y-W
22,700,000 تومان 19,900,000 تومان پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4012S/Y-W
19,500,000 تومان 17,200,000 تومان پرده هوا 100 سانتی متر فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4010S/Y-W
تماس بگیرید پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان مدل FM4020CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان مدل FM4018CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان مدل FM4015CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان مدل FM4012CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 100 سانتی فراز کاویان مدل FM4010CW-L