برندها

ظرفیت هوادهی M3/H

توان ورودی W

طول دستگاه Cm

فروشگاه

22 محصولات یافت شده
14,348,000 تومان 12,600,000 تومان پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4020SJ-3D/Y
13,876,000 تومان 12,200,000 تومان پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4018SJ-3D/Y
11,964,000 تومان 10,500,000 تومان پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان با کوئل برقی مدل RM4015SJ-3D/Y
10,549,000 تومان 9,250,000 تومان پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4012SJ-3D/Y
90,820,000 تومان 7,950,000 تومان پرده هوا 100 سانتی فراز کاویان با کویل برقی مدل RM4010SJ-3D/Y
14,348,000 تومان 12,600,000 تومان پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4020S/Y-W
13,876,000 تومان 12,200,000 تومان پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4018S/Y-W
11,964,000 تومان 10,500,000 تومان پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4015S/Y-W
13,700,000 تومان 12,100,000 تومان پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4012S/Y-W
90,820,000 تومان 7,950,000 تومان پرده هوا 100 سانتی متر فراز کاویان با کویل آبگرم مدل RM4010S/Y-W
تماس بگیرید پرده هوا 200 سانتی فراز کاویان مدل FM4020CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 180 سانتی فراز کاویان مدل FM4018CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 150 سانتی فراز کاویان مدل FM4015CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 120 سانتی فراز کاویان مدل FM4012CW-L
تماس بگیرید پرده هوا 100 سانتی فراز کاویان مدل FM4010CW-L