برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

12 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R304HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R244HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R184HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R124HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R094HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر وستن ایر مدل WSI-R244HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر وستن ایر مدل WSI-R184HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اینورتر وستن ایر مدل WSI-R124HC
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم اینورتر وستن ایر مدل WSI-R094HC
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R602HCB
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R482HCB
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم وستن ایر مدل WS-R362HCB