برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
84,700,000 تومان 82,200,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
77,400,000 تومان 74,300,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
98,400,000 تومان 94,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
33,000,000 تومان 31,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
16,800,000 تومان 16,100,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
4,900,000 تومان 4,650,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 7000 انرژی هوشمند پالا مدل EC0750
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 6500 انرژی هوشمند پالا مدل EC0600
14,400,000 تومان 13,800,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC7E
17,300,000 تومان 16,600,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC0700
14,900,000 تومان 14,300,000 تومان کولر آبی سلولزی 6500 انرژی مدل EC0550
8,500,000 تومان 8,150,000 تومان کولر آبی سلولزی 3500 انرژی مدل EC0350