برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
تماس بگیرید بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 7000 انرژی هوشمند پالا مدل EC0750
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 6500 انرژی هوشمند پالا مدل EC0600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC7E
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC0700
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 6500 انرژی مدل EC0550
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 4500 انرژی مدل EC0350