برندها

ظرفیت هوادهی CFM

توان موتور HP

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
34,858,200 تومان 33,800,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
39,948,500 تومان 39,200,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
49,834,800 تومان 48,800,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
15,946,700 تومان 15,600,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
15,238,200 تومان 14,900,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
8,861,700 تومان 8,600,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
5,003,100 تومان 4,900,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
2,583,300 تومان 2,500,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280
10,987,200 تومان 10,700,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی هوشمند پالا مدل EC0750
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 6500 انرژی هوشمند پالا مدل EC0600
7,313,900 تومان 7,100,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC7E
8,829,000 تومان 8,550,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC0700
7,967,900 تومان 7,800,000 تومان کولر آبی سلولزی 6500 انرژی مدل EC0550
4,523,500 تومان 4,400,000 تومان کولر آبی سلولزی 4500 انرژی مدل EC0350