برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
51,121,000 تومان 49,600,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
54,445,500 تومان 52,300,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
68,190,400 تومان 65,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
22,345,000 تومان 21,500,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
11,488,600 تومان 11,000,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
6,976,000 تومان 6,700,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
3,477,100 تومان 3,380,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280
14,965,700 تومان 14,400,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی هوشمند پالا مدل EC0750
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی 6500 انرژی هوشمند پالا مدل EC0600
9,940,800 تومان 9,600,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC7E
11,968,200 تومان 11,500,000 تومان کولر آبی سلولزی 7000 انرژی مدل EC0700
10,442,200 تومان 10,000,000 تومان کولر آبی سلولزی 6500 انرژی مدل EC0550
5,984,100 تومان 5,800,000 تومان کولر آبی سلولزی 3500 انرژی مدل EC0350