برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

32 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم چهار طرفه گرین مدل GDS-48P1T1A
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم چهار طرفه گرین مدل GDS-36P1T1A
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 30000 سرد و گرم چهار طرفه گرین مدل GDS-30P1T1A
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم چهار طرفه گرین مدل GDS-24P1T1A
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم چهار طرفه گرین مدل GDS-18P1T1A
128,000,000 تومان 118,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 60000 سرد و گرم گرین مدل GFS-60P1T1B
101,000,000 تومان اسپلیت ایستاده 48000 سرد و گرم گرین مدل GFS-48P1T1B
تماس بگیرید اسپلیت ایستاده 36000 سرد و گرم گرین مدل GFS-36P1T1B
تماس بگیرید کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم گرین مدل GPS-H12P1T1A
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد حاره ای گرین مدل GWS-H361T3PB
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد حاره ای گرین مدل GWS-H301T3PB
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره ای گرین مدل GWS-H241T3PB
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره ای گرین مدل GWS-H181T3PB
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد و گرم گرین مدل GWS-H36P1T1B
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم گرین مدل GWS-H30P1T1B