برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

12 محصولات یافت شده
18,400,000 تومان 16,900,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 1500CFM مدیا مدل MKA-1500R
14,900,000 تومان 13,700,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 850CFM مدیا مدل MKA-850R
13,600,000 تومان 12,500,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 750CFM مدیا مدل MKA-750R
13,200,000 تومان 12,150,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه 600CFM مدیا مدل MKA-600R
11,000,000 تومان 10,200,000 تومان فن کوئل کاستی چهارطرفه کامپکت 400CFM مدیا مدل MKD-400
10,600,000 تومان 9,750,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت 300CFM مدیا مدل MKD-300
15,300,000 تومان 14,000,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه 600CFM مدیا مدل MKC-600
11,700,000 تومان 10,750,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه 400CFM مدیا مدل MKC-400
11,400,000 تومان 10,500,000 تومان فن کویل کاستی یکطرفه 300CFM مدیا مدل MKC-300
11,600,000 تومان 10,600,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه کامپکت مدیا مدل MKD-500
16,700,000 تومان 15,300,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه مدیا مدل MKA-1200R
15,600,000 تومان 14,300,000 تومان فن کویل کاستی چهارطرفه مدیا مدل MKA-950R