برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

2 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 32000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F32D
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 فرولی دیواتک دو مبدل فن دار مدل F24D