برندها

نوع سوخت مصرفی

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

نوع برق مصرفی

گارانتی

فروشگاه

56 محصولات یافت شده
15,000,000 تومان 0 تومان مشعل دوگانه سوز گاز و گازوئیل پارس مشعل PM-2KLG213
تماس بگیرید مشعل دوگانه سوز گاز و گازوئیل پارس مشعل PM-1KLG113
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-9PHM518
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-9PHM418
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-9PHM318
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-8PHM518
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-8PHM418
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-7PHM513S
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-7PHM518
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-6PHT518
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-6PHT418
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-6PHT318
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-5PHT218
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-5PHT118
تماس بگیرید مشعل مازوت سوز پارس مشعل PM-4PHT218