برندها

ظرفیت هوا دهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 1200CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کویل زمینی 1000CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 800CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 600CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 400CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 300CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 200CFM آرتمن
تماس بگیرید فن کویل زمینی و سقفی با کابین 300CFM آذرنسیم مدل ANDF-510
تماس بگیرید فن کویل سقفی زمینی 1200 CFM گری مدل FP-204 ZD-K
تماس بگیرید فن کویل سقفی زمینی 1000 CFM گری مدل FP-170 ZD-K
تماس بگیرید فن کویل سقفی زمینی 600CFM گرین مدل GFF600P1
تماس بگیرید فن کویل زمینی 300CFM گلدیران مدل GKF1-300
تماس بگیرید فن کویل زمینی بالازن 200CFM سرما آفرین مدل 42AB-020
تماس بگیرید فن کویل زمینی 500CFM مدیا مدل MKF-500
تماس بگیرید فن کویل زمینی 150CFM مدیا مدل MKF-150