برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

39 محصولات یافت شده
16,500,000 تومان 16,000,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 800CFM سرما آفرین مدل 42AC-080
14,000,000 تومان 13,500,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 600CFM سرما آفرین مدل 42AC-060
12,600,000 تومان 12,150,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 400CFM سرما آفرین مدل 42AC-040
10,900,000 تومان 10,500,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 300CFM سرما آفرین مدل 42AC-030
10,200,000 تومان 9,850,000 تومان فن کویل زمینی روبروزن 200CFM سرما آفرین مدل 42AC-020
16,500,000 تومان 16,000,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 800CFM سرما آفرین مدل 42AB-080
14,000,000 تومان 13,500,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 600CFM سرما آفرین مدل 42AB-060
12,600,000 تومان 12,150,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 400CFM سرما آفرین مدل 42AB-040
10,900,000 تومان 10,500,000 تومان فن کویل زمینی بالازن 300CFM سرما آفرین مدل 42AB-030
تماس بگیرید فن کویل زمینی 800CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B120
تماس بگیرید فن کویل زمینی 600CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B100
تماس بگیرید فن کویل زمینی 400CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B80
تماس بگیرید فن کویل زمینی 300CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B60
تماس بگیرید فن کویل زمینی 200CFM فرولی مدل TOP FAN VM-B40
24,200,000 تومان فن کویل زمینی 900CFM مدیا مدل MKF-900