برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 اینورتر هایسنس مدل HID-60
62,348,000 تومان 57,350,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر هایسنس مدل HID-48
43,764,000 تومان 40,250,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر هایسنس مدل HID-36
41,486,000 تومان 38,200,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر هایسنس مدل HID-30
34,412,000 تومان 31,700,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر هایسنس مدل HID-24Z1
26,378,000 تومان 24,300,000 تومان داکت اسپلیت 18000 اینورتر هایسنس مدل HID-18Z1