برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
105,000,000 تومان 104,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر هایسنس مدل HID-60
100,000,000 تومان 95,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر هایسنس مدل HID-48
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر هایسنس مدل HID-36
66,548,400 تومان 63,000,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر هایسنس مدل HID-30
55,000,000 تومان 52,200,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر هایسنس مدل HID-24Z1
42,500,000 تومان 40,200,000 تومان داکت اسپلیت 18000 اینورتر هایسنس مدل HID-18Z1