برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
125,500,000 تومان 119,000,000 تومان داکت اسپلیت 60000 اینورتر هایسنس مدل HID-60
119,000,000 تومان 113,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر هایسنس مدل HID-48
83,300,000 تومان 79,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر هایسنس مدل HID-36
79,000,000 تومان 75,000,000 تومان داکت اسپلیت 30000 اینورتر هایسنس مدل HID-30
65,500,000 تومان 62,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر هایسنس مدل HID-24Z1
50,000,000 تومان 47,500,000 تومان داکت اسپلیت 18000 اینورتر هایسنس مدل HID-18Z1