برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

حجم آبگیری استخرM3

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
109,000,000 تومان 100,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
98,288,200 تومان 90,500,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
75,237,200 تومان 69,200,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
63,598,300 تومان 58,500,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85