برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

حجم آبگیری استخرM3

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
146,614,600 تومان 135,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
132,000,000 تومان 121,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
101,000,000 تومان 93,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
85,500,000 تومان 78,500,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85