برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

حجم آبگیری استخرM3

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
195,000,000 تومان 172,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
176,000,000 تومان 155,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
134,700,000 تومان 118,500,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
113,800,000 تومان 100,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85