برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

حجم آبگیری استخرM3

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
تماس بگیرید پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85