برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

حجم آبگیری استخرM3

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
90,906,800 تومان 80,900,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150J
81,906,800 تومان 72,800,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 150
62,697,700 تومان 56,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85J
52,998,600 تومان 47,000,000 تومان پکیج زمینی استخری شوفاژکار مدل آکواتک 85