برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE700
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE500
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE400
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE350
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE280
93,200,000 تومان 90,400,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
105,000,000 تومان 100,000,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
168,000,000 تومان 162,000,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
42,000,000 تومان 40,000,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
22,000,000 تومان 21,000,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
13,000,000 تومان 12,400,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
6,400,000 تومان 6,100,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280