برندها

توان موتور HP

ظرفیت هوادهی CFM

فروشگاه

21 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE700
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE600
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE500
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE400
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE350
تماس بگیرید کولر آبی سلولزی سپهر الکتریک مدل SE280
34,858,200 تومان 33,800,000 تومان بهار ساز 680 انرژی مدل GM680
39,948,500 تومان 39,200,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1800
49,834,800 تومان 48,800,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC2500
15,946,700 تومان 15,600,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل EC1100T
15,238,200 تومان 14,900,000 تومان کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی تک فاز مدل EC1100D
تماس بگیرید کولر آبی صنعتی سلولزی انرژی سه فاز مدل VC1100
8,861,700 تومان 8,600,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0600
5,003,100 تومان 4,900,000 تومان کولر آبی سلولزی بالازن انرژی مدل VC0380
2,583,300 تومان 2,500,000 تومان کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC0280