برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 پرستیژ گلدیران دو مبدل فن دار مدل P282-F
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 پرستیژ گلدیران دو مبدل فن دار مدل P242-F
تماس بگیرید پکیج دیواری 30000 پایونیر گلدیران دو مبدل فن دار مدل 302FW/S
تماس بگیرید پکیج دیواری 26000 پایونیر گلدیران دو مبدل فن دار مدل 262FW/S