برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

47 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر سامسونگ مدل AC140MN4DKH
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 42000 سرد و گرم اینورتر سامسونگ مدل AC120MN4DKH
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر سامسونگ مدل AC100MN4DKH
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 30000 سرد و گرم اینورتر سامسونگ مدل AC090MN4DKH
تماس بگیرید کولر گازی کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر سامسونگ مدل AC071MN4DKH
تماس بگیرید کولر گازی ایستاده 50000 سرد اینورتر نیومیراژ سامسونگ مدل AP50MV
تماس بگیرید کولر گازی ایستاده 50000 سرد و گرم اینورتر نیومیراژ سامسونگ مدل AP50MS
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 19000 تروپیکال سرد و گرم اینورتر بوراکای سامسونگ مدل AR19NSFH
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 25000 تروپیکال سرد و گرم اینورتر بوراکای سامسونگ مدل AR25NSFH
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر ویند فری سامسونگ مدل AR10NSP
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر ویند فری سامسونگ مدل AR13NSP
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 19000 سرد و گرم اینورتر ویند فری سامسونگ مدل AR19NSP
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 25000 سرد و گرم اینورتر ویند فری سامسونگ مدل AR25NSP
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 30000 سرد و گرم مکس سامسونگ مدل AR30KPFU
تماس بگیرید کولر گازی دیواری 25000 سرد و گرم مکس سامسونگ مدل AR25KPFU