برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

15 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 36000 سرد میتسوبیشی الکتریک مدل MS-GK36VAT
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد میتسوبیشی الکتریک مدل MS-GK30VAT
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد میتسوبیشی الکتریک مدل MS-GK24VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد میتسوبیشی الکتریک مدل MS-GH18VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 13000 سرد میتسوبیشی الکتریک مدل MS-GH13VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم میتسوبیشی الکتریک مدل MSH-GF80VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم میتسوبیشی الکتریک مدل MSH-GF60VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم میتسوبیشی الکتریک مدل MSH-GF50VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم میتسوبیشی الکتریک مدل MSH-GF35VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم میتسوبیشی الکتریک مدل MSH-GF25VA
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 27000 سرد و گرم اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل MSZ-HJ71
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل MSZ-HJ60
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل MSZ-HJ50
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 13000 سرد و گرم اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل MSZ-HJ35
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 10000 سرد و گرم اینورتر میتسوبیشی الکتریک مدل MSZ-HJ25