برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
9,800,000 تومان 8,800,000 تومان فن کویل زمینی 900CFM گلدیران مدل GKF1-900
8,200,000 تومان 7,350,000 تومان فن کوئل زمینی 600CFM گلدیران مدل GKF1-600
7,000,000 تومان 6,300,000 تومان فن کویل زمینی 400CFM گلدیران مدل GKF1-400
6,500,000 تومان 5,850,000 تومان فن کویل زمینی گلدیران مدل GKF1-300