برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل زمینی 900CFM گلدیران مدل GKF1-900
تماس بگیرید فن کوئل زمینی 600CFM گلدیران مدل GKF1-600
تماس بگیرید فن کویل زمینی 400CFM گلدیران مدل GKF1-400
تماس بگیرید فن کویل زمینی گلدیران مدل GKF1-300