برندها

ظرفیت سرمایشی Ton

مبدل حرارتی اواپراتور

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 123 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBSF430
تماس بگیرید چیلر 150 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBS530
تماس بگیرید چیلر 35 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل SBS120
تماس بگیرید چیلر 20 تن اسکرال هوا خنک هایتما مدل ENR075