برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

18 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 ال جی سه فاز مدل TB-H608RSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 ال جی سه فاز مدل TB-H488RSS5
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 ال جی سه فاز مدل TB-H368GSS3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 ال جی تک فاز مدل TB-H366GSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 ال جی مدل TB-H306GSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 ال جی مدل TB-H246HSS4
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 اینورتر سه فاز ال جی مدل ABUW54LM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 54000 اینورتر تک فاز ال جی مدل ABUW54GM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 اینورتر سه فاز ال جی مدل ABUW48LM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک فاز ال جی مدل ABUW48GM3S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 اینورتر ال جی مدل ABUW36GM2S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 اینورتر ال جی مدل ABUW30GM1S1
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 اینورتر ال جی مدل ABUW24GM1S1
186,000,000 تومان 162,000,000 تومان داکت اسپلیت 54000 اینورتر تک فاز ال جی مدل ABUW54GM3T1
162,000,000 تومان 141,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر تک فاز ال جی مدل ABUW48GM3T1