برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

52 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW48GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW36GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 30000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW30GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 24000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW24GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 18000 سرد و گرم اینورتر چهار طرفه ال جی مدل ATW18GPLTO
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم DUAL INVERTER تایتان بیگ ال جی مدل TB307SK1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF249SQ1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF189SQ1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF129SQ1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF099SQ1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF247ST3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF187ST3
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF128ST1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 9000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست فایتینگ ال جی مدل NF098ST1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم DUAL INVERTER نکست تایتان ال جی مدل NT249SQ1