برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

14 محصولات یافت شده
تماس بگیرید چیلر 364 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW036CA2A
تماس بگیرید چیلر 313 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW032CA2A
تماس بگیرید چیلر 263 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW028CA2A
تماس بگیرید چیلر 230 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW024CA2A
تماس بگیرید چیلر 205 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW022CA2A
تماس بگیرید چیلر 187 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW020CA2A
تماس بگیرید چیلر 180 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW018CA1A
تماس بگیرید چیلر 180 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW018CA1A
تماس بگیرید چیلر 155 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW016CA1A
تماس بگیرید چیلر 131 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW014CA1A
تماس بگیرید چیلر 113 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW012CA1A
تماس بگیرید چیلر 101 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW011CA1A
تماس بگیرید چیلر 93 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW010CA1A
تماس بگیرید چیلر 75 تن اسکرو آب خنک ال جی مدل RCWW008CA1A