برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

8 محصولات یافت شده
تماس بگیرید کولرگازی پنجره ای 24000 سرد حاره ای شارپ مدل AFA24PCM
تماس بگیرید کولرگازی پنجره ای 18000 سرد حاره ای شارپ مدل AFA18PCM
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد حاره‌ای شارپ مدل AH-AP24SHM
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد حاره‌ای شارپ مدل AH-AP18SHM
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم شارپ مدل AY-30ECI
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم شارپ مدل AY-24ECI
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم شارپ مدل AY-18ECI
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم شارپ مدل AY-12ECI