برندها

ظرفیت حرارت اسمی Kcal/hr

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

3 محصولات یافت شده
تماس بگیرید پکیج دیواری 35000 بوش دو مبدل فن دار مدل WBN6000-35CRN
تماس بگیرید پکیج دیواری 28000 بوش دو مبدل فن دار مدل WBN6000-28CRN
تماس بگیرید پکیج دیواری 24000 بوش دو مبدل فن دار مدل WBN6000-24CRN