برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی کولرگازی

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

44 محصولات یافت شده
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 30000 سرد و گرم اس فور متیک گری مدل S4 MATIC J30H1
تماس بگیرید اسپلیت دیواری 24000 سرد و گرم اس فور متیک گری مدل S4 MATIC J24H1
34,000,000 تومان اسپلیت دیواری 18000 سرد و گرم اس فور متیک گری مدل S4 MATIC J18H1
24,000,000 تومان اسپلیت دیواری 12000 سرد و گرم اس فور متیک گری مدل S4 MATIC J12H1
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 24000 سرد حاره ای گری مدل TURBO-H25HC3
تماس بگیرید کولر گازی پنجره ای 18000 سرد حاره ای گری مدل TURBO-H19HC3
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 48000 سرد و گرم حاره ای گری مدل GUHN48TM1AO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم حاره ای سه فاز گری مدل GUHN36TM1AO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم حاره ای گری مدل GUHN36TK1AO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 30000 سرد و گرم حاره ای گری مدل GUHN30NK1AO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 42000 سرد و گرم اینورتر سه فاز گری مدل GUHD42NM3CO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 42000 سرد و گرم اینورتر گری مدل GUHD42NK3CO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر سه فاز گری مدل GUHD36NM3CO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 36000 سرد و گرم اینورتر گری مدل GUHD36NK3CO
تماس بگیرید اسپلیت کاستی 30000 سرد و گرم اینورتر گری مدل GUHD30NK3CO