برندها

مبدل حرارتی اواپراتور

ظرفیت سرمایشی Ton

نوع کمپرسور

گاز مبرد

کشور سازنده

توان مصرفی سرمایش KW

فروشگاه

6 محصولات یافت شده
تماس بگیرید مینی چیلر 11/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA40/1
تماس بگیرید مینی چیلر 10/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA35/1
تماس بگیرید مینی چیلر 9 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA30/1
تماس بگیرید مینی چیلر 7/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA26/1
تماس بگیرید مینی چیلر 6 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA22/1
تماس بگیرید مینی چیلر 5/5 تن اسکرال هوا خنک فرولی مدل RMA19/1