برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
78,262,000 تومان 57,913,880 تومان داکت اسپلیت 55000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-55HFN1
71,722,000 تومان 53,074,280 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-48HFN1
55,263,000 تومان 40,894,620 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-36HFN1
38,695,000 تومان 28,634,300 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-24HFN1