برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
76,000,000 تومان 66,000,000 تومان داکت اسپلیت 55000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-55HFN1
62,000,000 تومان 54,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-48HFN1
47,000,000 تومان 41,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-36HFN1
34,800,000 تومان 31,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-24HFN1