برندها

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

14 محصولات یافت شده
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 مدیا مدل MD-60HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 مدیا مدل MD-48HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 مدیا مدل MD-36HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 30000 مدیا مدل MD-30HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 مدیا مدل MD-24HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 18000 مدیا مدل MD-18HW
تماس بگیرید داکت اسپلیت 60000 بالا زن حاره ای مدیا مدل TB-60CT3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 48000 بالا زن حاره ای مدیا مدل TB-48CT3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 36000 بالا زن حاره ای مدیا مدل TB-36CT3
تماس بگیرید داکت اسپلیت 24000 بالا زن حاره ای مدیا مدل TB-24CT3
156,141,000 تومان 134,000,000 تومان داکت اسپلیت 55000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-55HFN1
136,141,000 تومان 117,000,000 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-48HFN1
97,664,000 تومان 84,000,000 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-36HFN1
68,125,000 تومان 59,000,000 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-24HFN1