برندها

موقعیت نصب دستگاه

ظرفیت سرمایشی اسمی داکت اسپلیت

کیت اینورتر (کم مصرف)

فروشگاه

4 محصولات یافت شده
78,262,000 تومان 58,696,500 تومان داکت اسپلیت 55000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-55HFN1
71,722,000 تومان 53,791,500 تومان داکت اسپلیت 48000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-48HFN1
55,263,000 تومان 41,447,250 تومان داکت اسپلیت 36000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-36HFN1
38,695,000 تومان 29,021,250 تومان داکت اسپلیت 24000 اینورتر مدیا مدل MOTD30U-24HFN1