برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

5 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM گلدیران مدل GLKT3-800
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 600CFM گلدیران مدل GLKT3-600
تماس بگیرید فن کویل سقفی تو کار گلدیران مدل GLKT3-1000
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار گلدیران مدل GLKT3-300
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار گلدیران مدل GLKT3-400