برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

34 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F120
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 600CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F100
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 400CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F80
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 300CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F60
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 200CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F40
14,000,000 تومان 12,400,000 تومان فن کویل سقفی توکار 800CFM جی پلاس مدل GFU-LC800G30
11,600,000 تومان 10,300,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600CFM جی پلاس مدل GFU-LC600G30
10,200,000 تومان 9,000,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400CFM جی پلاس مدل GFU-LC400G30
9,600,000 تومان 8,600,000 تومان فن کویل سقفی توکار 300CFM جی پلاس مدل GFU-LC300G30
7,800,000 تومان 6,900,000 تومان فن کویل سقفی توکار 200CFM جی پلاس مدل GFU-LC200G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 1200cfm مدیا مدل MKT-1200
30,300,000 تومان فن کویل سقفی توکار 1000cfm مدیا مدل MKT-1000
27,200,000 تومان فن کویل سقفی توکار 800cfm مدیا مدل MKT-800
19,800,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600cfm مدیا مدل MKT-600
17,700,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400cfm مدیا مدل MKT-400