برندها

ظرفیت هوادهی CFM

موقعیت نصب دستگاه

فروشگاه

34 محصولات یافت شده
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F120
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 600CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F100
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 400CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F80
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 300CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F60
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 200CFM فرولی مدل TOP FAN VN-F40
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 800CFM جی پلاس مدل GFU-LC800G30
7,315,000 تومان 6,400,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600CFM جی پلاس مدل GFU-LC600G30
6,450,000 تومان 5,700,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400CFM جی پلاس مدل GFU-LC400G30
5,994,000 تومان 5,300,000 تومان فن کویل سقفی توکار 300CFM جی پلاس مدل GFU-LC300G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 200CFM جی پلاس مدل GFU-LC200G30
تماس بگیرید فن کویل سقفی توکار 1200cfm مدیا مدل MKT-1200
17,200,000 تومان 15,800,000 تومان فن کویل سقفی توکار 1000cfm مدیا مدل MKT-1000
14,250,000 تومان 13,100,000 تومان فن کویل سقفی توکار 800cfm مدیا مدل MKT-800
10,750,000 تومان 9,900,000 تومان فن کویل سقفی توکار 600cfm مدیا مدل MKT-600
9,500,000 تومان 8,750,000 تومان فن کویل سقفی توکار 400cfm مدیا مدل MKT-400